Phan Thiết – Mũi Né

Ngày khởi hành: Hàng ngày
Thời gian:1 ngày 1 đêm
Điểm khởi hành:Hồ Chí Minh – Việt Nam
Điểm đến:Bình Thuận – Việt Nam
Phương tiện: Ôtô