SÂN GOLF HỒ TRÀM

Nếu thắc mắc tại sao sân Hồ tràm có giá cao hơn sân khác không khác nào hỏi tại sao vé hạng thương gia lại đắt hơn vé thường.