THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày khởi hành: Hàng ngày
Thời gian:1 ngày 0 đêm
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh – Việt Nam
Điểm đến: Hồ Chí Minh – Việt Nam
Phương tiện: Ôtô