TWIN DOVES GOLF CLUB

Sân golf Twin Doves Golf Club là sân golf đầu tiên của Việt Nam hoạt động theo mô hình sân golf dành riêng cho những hội viên thuộc câu lạc bộ.Sân golf được thiết kế tiêu chuẩn với 27 lỗ golf và đi kèm với đó là hàng loạt các tiện ích dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhất cho các hội viên của câu lạc bộ.